Dir hutt vergiess
ze bestellen?
Kleeschen EXPRESS
 Zinnifon 621 291717

 

HANNI BANNI
Lidder Geschichten
an e Schloflidd
Mat déngem Numm

DEEN NEIEN
elo fir de
KLEESCHEN