Elo fir ze laachen

HANNI BANNI
Lidder Geschichten
an e Schloflidd
Mat déngem Numm

Fir déi Kleng